Czym różni się lokata od polisolokaty?

Od momentu kiedy lokaty oszczędnościowe zostały objęte podatkiem Belki dużą popularność zyskały polisolokaty początkowo od tego podatku odciągnięte. Jednak zanim zdecydujemy się na jakikolwiek produkt finansowy, warto je sobie porównać i określić ich różnicę na podstawie której będzie można wybrać lepszą opcję. 

Jaki jest problem z polisolokatą?

problem z polisolokatąGłówną różnicą pomiędzy polisolokatą a lokatą było to, że z tytułu tej pierwszej nie trzeba było płacić podatku Belki. W 2015 roku nowelizacja przepisów spowodowała, że również i na polisolokaty został nałożony podatek. To niejedyna jednak istotna różnica pomiędzy jednym, a drugim rozwiązaniem, bowiem istotne jest z kim ową omowę podpisujemy. Okazuje się więc, że przy podpisywaniu polisolokaty bank jest jedynie pośrednikiem, a drugą stroną umowy w rzeczywistości jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to ważne z tego względu, że podpisując umowę z ubezpieczycielem dostajemy w razie upadku firmy jesteśmy objęci ochroną Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że możemy otrzymać tylko pięćdziesiąt procent wpłaconej kwoty. Problem z polisolokatą również dotyczy czasu jej trwania. W przypadku lokaty jest jeden dzień, natomiast najkrótczy czas obowiązywania polisolokaty wynosi pół roku. Dodatkowo minimalna kwota pierwszej wpłaty dla polisolokaty jest znacznie wyższa i wynosi pięć tysięcy złoty gdy dla lokaty jest to pięćset złotych. 

Podsumowując największy szał na polisolokaty miał miejsce po wprowadzeniu podatku na lokaty oszczędnościowe. Wtedy właśnie odnotowano największą liczbę zawartych umów. Na dzień dzisiejszy jednak większość ludzi odchodzi od tego sposobu oszczędzania z racji, że jest on niekorzystny. Wiele osób z tytułu zawarcia umowy do dnia dzisijeszego ma problem z odzyskaniem swoich pieniędzy.