Dzienna opieka nad seniorem

Dzienne placówki opiekuńcze najczęściej kojarzą się nam z przedszkolami czy żłobkami w których opiekę znajdują małe dzieci podczas tego, gdy ich rodzice zajmują się pracą zawodową. Tymczasem coraz częściej spotykamy również tego typu ośrodki zapewniające opiekę nad osobami w wieku senioralnym. Dotyczy to głównie osób poważnie chorych lub niepełnosprawnych.

Dzienne placówki opiekuńcze lub opieka domowa

dzienna opieka nad osobami starszymi w warszawieZdarza się, że nasi bliscy zapadają na schorzenia utrudniające im samodzielne funkcjonowanie. Wymagają wówczas wsparcia i pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. My jako osoby aktywne zawodowo nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić im całodobowej opieki. Wówczas idealnym rozwiązaniem staje się dzienna opieka nad osobami starszymi w Warszawie. Może ona odbywać się w mieszkaniu pacjenta lub w placówce opiekuńczej. W obu przypadkach osoba niepełnosprawna ma zapewnioną profesjonalną opiekę. Z tą tylko różnica

, że w pierwszej wersji opiekun przychodzi na kilka godzin do mieszkania podopiecznego, natomiast w drugiej wersji pacjent jest dowożony do placówki na określony czas, a następnie odwożony do domu. W obu przypadkach jest zaopatrzony pod względem medycznym, ma przygotowany i podany posiłek i zapewnioną opiekę na czas w którym jego bliscy zajęci są pracą zawodową. Opiekunami są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, w placówkach dodatkową kadrę stanowią lekarze, psycholodzy czy terapeuci.

Dla każdego najważniejszym problemem jest zapewnienie profesjonalnej opieki i wsparcia swoim bliskim. Powołane do tego celu placówki są w stanie odciążyć nas w opiece nad rodzicami czy innymi osobami wymagającymi wsparcia. Cieszą się one dobrymi opiniami osób korzystających z tego rodzaju pomocy i coraz chętniej osoby starsze decydują się na takie rozwiązania.