Kasa fiskalna i jej zastosowanie

Kasa rejestrująca, zwana także kasą fiskalną jest urządzeniem elektronicznym, który rejestruje i prowadzi zapis obrotu oraz podatku należnego za sprzedaż danego produktu. W pamięci takiej kasy na koniec każdego dnia są rejestrowane i zapisywane informacje o kwotach netto, podatku aktualnych stawek VAT oraz łącznej kwocie podatku i należności brutto. Prawie każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą musi posiadać kasę fiskalną. 

Co należy wiedzieć o kasach fiskalnych?

kasa fiskalna wrocławObowiązek korzystania z kas fiskalnych przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych jest szczegółowo opisany w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dlatego też dla każdego z podatników zajmujących się sprzedażą usług kasa fiskalna wrocław będzie koniecznością. Jednakże istnieje kilka odstępstw od wyjątku w momencie kiedy zostały wprowadzone kasy rejestrujące, które zwalniały podatników od obowiązku posiadania kas fiskalnych. Odstępstwo to przysługuje jednak jedynie pod warunkiem, że udział obrotów uzyskanych ze sprzedaży był w poprzednim roku wyższy niż 80%. Rozporządzenie Ministra Finansów zwalnia również podatnika z obowiązku posiadania kas fiskalnych, jeżeli w danym roku podatkowym obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczył kwoty 20 tysięcy złotych. Zostały jednak określone działalności, które pomimo wyjątków bezwzględnie wymagają posiadania kasy fiskalnej, a są to przede wszystkim dostawcy gazu płynnego, nadwozi i przyczep do pojazdów silnikowych. 

W każdej firmie, w której wprowadzony jest wymóg korzystania z kas fiskalnych powinny być one zainstalowane już przed pierwszą sprzedażą. Każdy przedsiębiorca może korzystać z więcej niż jednej kasy fiskalnej, jednak fakt ten powinien zgłosić to do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu co najmniej 1/5 zgłoszonych kas. 


Opublikowano

w

przez

Tagi: