Ogłoszenie upadłości układowej

Zmienne nastroje na rynku mogą spowodować spadek popytu na określone usługi, albo towary. Z tego też względu konieczne może okazać się podjęcie odpowiednich kroków, aby przedsiębiorstwo mogło być nadal wypłacalne. W niektórych sytuacjach jest to bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. Zdarzają się również sytuacje, w której firma ogłasza upadłość.

Czym jest upadłość układowa przedsiębiorstwa?

firma w upadłości układowejTermin upadłość nie zawsze oznacza zakończenie działalności firmy. Bardzo często może się to tak skończyć, ale proces upadłości trwa niekiedy od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Z tego też powodu warto jest zwrócić uwagę na to, że nie zawsze ogłoszenie upadłości musi oznaczać likwidację przedsiębiorstwa. Jeśli mowa o upadłości należy wyróżnić tutaj upadłość układową, a także upadłość likwidacyjną. Zazwyczaj firma w upadłości układowej nie kończy swojej działalności. Działania polegające na zawarciu układu mają na celu wyjście z sytuacji kryzysowej, a także zwrot wierzycielom należnych środków. Warunkiem, który musi być spełniony, aby przedsiębiorstwo mogło ogłosić upadłość układową jest jego sytuacja materialna. W wielu wypadkach konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a także wyrażenie zgody wierzycieli na tego rodzaju działania. Pozwala to z całą pewnością podjęcie próby wyjścia z tego rodzaju sytuacji. Inną ważną kwestią może okazać się zaangażowanie do tego rodzaju działań określonego specjalisty.

To właśnie on będzie w stanie pomóc przezwyciężyć trudności finansowe i zarządzać w odpowiedni sposób środkami takiego przedsiębiorstwa. Proces ogłoszenia upadłości układowej, a także samo prowadzenie działalności w tej formie nie jest sprawą łatwą. Bardzo często konieczne może okazać się między innymi równoległe podjęcie określonych działań o charakterze marketingowym.


Opublikowano

w

przez

Tagi: