Pojęcie sprzedaży outsourcingowej

Pod pojęciem outsourcingu sprzedaży kryje się usługa, w czasie której klient za ustalonym wynagrodzeniem powierza sprzedaż produktów albo usług podmiotowi zewnętrznemu, czyli firmie outsourcingowej. W ten sposób podmiot ten stanowi zewnętrzny dział sprzedaży, który przejmuje prowadzenie działań handlowych oraz angażuje wymagane zasoby – techniczne, organizacyjne, finansowe oraz kadrowe. Co warto wiedzieć na temat takich usług?

Zalety stosowania sprzedaży outsourcingowej

sprzedaż outsourcingowaOferta firm zajmujących się sprzedażą outsourcingową może być skierowana zarówno do dużych, jak również do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności w przypadku firm rozpoczynających działalność, przez co nie mają odpowiednich możliwości, aby zatrudnić własnych handlowców, a także zbudować oraz zarządzać działem sprzedaży. Korzystnym rozwiązaniem jest sprzedaż outsourcingowa. W jej zakresie oferowany jest zarówno outsourcing na terenie Polski, jak i outsourcing sprzedaży eksportowej – często z obsługą anglojęzyczną. Pierwszym działaniem takiej firmy zewnętrznej jest poszukiwanie oraz selekcja przedstawicieli handlowych, którzy mogą być zatrudniani albo mogą nawiązywać współpracę w różnej formie. Kolejnym etapem jest tworzenie bazy kontaktów, bądź praca na bazie danych pochodzących od klienta. Nawiązywane są kontakty biznesowe z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi i przekazywane oferty, prezentacji czy prowadzone negocjacje.

W przypadku sprzedaży outsourcingowej niezwykle ważne jest ofertowanie czy prezentowanie produktów i usług w oparciu o informacje przekazywane przez zleceniodawców. Możliwe jest także odbywanie bezpośrednich spotkań handlowych w siedzibach kontrahentów, jednak część zamówień jest obsługiwana w trybie zdalnym, przez telefon, e-mail, ewentualnie inne źródła. Z potencjalnymi klientami organizowane są również spotkania online.