Polecane licytacje komornicze

Prowadzenie różnego rodzaju działań, których celem jest uzyskanie pieniędzy od dłużnika na poczet spłaty wierzytelności może przybierać bardzo różne formy. Zazwyczaj egzekucja następuje z wynagrodzenia za pracę, albo ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Bardzo często jest to wystarczające, aby spłacić całe zadłużenie.

Wystawienie majątku dłużnika na licytację

licytacje komornicze w olsztynieW takich sytuacjach konieczne jest podjęcie przez komornika dodatkowych kroków. Mają one na celu znalezienie sposobu, który umożliwi szybką i łatwą spłatę zobowiązania przez dłużnika. Możliwe jest w tym celu między innymi zajęcie różnego rodzaju składników majątkowych. Mowa tutaj choćby o ruchomościach, albo nieruchomościach. Egzekucja z tych składników majątku odbywa się przede wszystkim poprzez przeprowadzenie licytacji komorniczej. Jeśli chodzi o licytacje komornicze w Olsztynie bardzo łatwo będziemy w stanie znaleźć w działających tam kancelariach różnego rodzaju możliwości związane z nabyciem majątku w tej właśnie formie. Sam udział w licytacjach może wiązać się z wpłatą wadium. Dotyczy to przede wszystkim egzekucji prowadzonych z nieruchomości. Jednocześnie dzięki temu niezwykle łatwo jesteśmy w stanie uzyskać także więcej informacji na temat licytowanej nieruchomości, albo ruchomości. Z całą pewnością będzie to miało bardzo korzystny wpływ na naszą decyzję.

Zwykle o terminie licytacji komornik zawiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem. Wskazuje on także miejsce, w którym licytacja się odbywa. Ma to bardzo duże znaczenie dla uczestników. Dzięki temu wiedzą, gdzie powinni się udać, aby wziąć w niej udział. Jednakże inną bardzo ważną sprawą jest między innymi to, że wskazana jest tam również data oraz godzina. Jakiekolwiek spóźnienie się na termin licytacji skutkować może niedopuszczeniem do niej. 


Opublikowano

w

przez

Tagi: