Pomoc w upadłości osoby fizycznej

Sprawy związane z likwidacją zadłużenia w dużej mierze sprowadzają się do pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jest to proces bardzo często wykorzystywany przez osoby, które posiadają większą ilość zadłużeń. Proces upadłości konsumenckiej ma w założeniu pomóc w realizacji tego zadania. Nie zawsze jest to jednak proste.

Kancelarie specjalizujące się w upadłości konsumenckiej

upadłość konsumencka - kancelaria w białymstokuNajważniejszą rzeczą jest bowiem złożenie wniosku do sądu w odpowiedniej formie. Konieczne jest również dołączenie różnego rodzaju dokumentów, które będą potwierdzały różnego rodzaju fakty związane z nadmiernym zadłużeniem. Tego rodzaju czynności są zwykle ważne, gdyż dzięki nim sąd jest w stanie wydać decyzję po naszej myśli. Dlatego też prawie każdy, kto jest zainteresowany tego rodzaju sprawą decyduje się na skorzystanie z pomocy fachowca. Jeśli chodzi o prawnika, który specjalizuje się w rzeczy jaką jest upadłość konsumencka – kancelaria w Białymstoku, a także w wielu innych miastach będzie miejscem, w którym bez problemu uda nam się znaleźć fachową pomoc. Rzecz jasna skorzystanie z tego rodzaju usług nie będzie darmowe. Prawnik policzy sobie wynagrodzenie ze środków, które uzyskamy ze spieniężenia całości naszych aktywów. Mowa tutaj między innymi o nieruchomościach, samochodach, a także innych cennych rzeczach. Ich wyceny dokona przede wszystkim syndyk, który będzie prowadził nasze postępowanie upadłościowe.

Wstąpi on do postępowania po wydaniu wyroku przez sąd. Do czasu jego zakończenia będzie wyprzedawał nasz majątek. Suma uzyskana z tej działalności będzie podzielona pomiędzy prawnika, syndyka i wierzycieli. My tak naprawdę uzyskamy tak zwaną czystą kartę, czyli będziemy wolni od długów, ale cały nasz majątek zostanie nam odebrany i przeznaczony na spłatę zobowiązań.