Przemysłowe elektrownie słoneczne

Zasilanie fotowoltaiczne jest jednym z najwydajniejszych, a jednocześnie najbardziej ekologicznych, źródeł prądu elektrycznego. Elektrownie słoneczne coraz częściej zastępują więc stare, niewydajne elektrownie węglowe, zwłaszcza w zaawansowanych technologicznie regionach. Mniejsze elektrownie są natomiast źródłem prądu dla osiedli i niejednokrotnie całych wsi.

Nowoczesna elektrownia słoneczna

elektrownie fotowoltaiczneElektrownie słoneczne działają na dokładnie tej samej zasadzie co przydomowe instalacje fotowoltaiczne, pobierając światło słoneczne i konwertując je na energię elektryczną. Elektrownie fotowoltaiczne są jednak instalacjami mającymi znacznie większą skalę niż domowe elektrownie, i wymagają dużej powierzchni by działać skutecznie i nieprzerwanie. Elektrownie, działające zarówno na skalę przemysłową jak i lokalną, wyróżniają się również ogromnym magazynem energii, którego ogniwa znacznie przekraczają pojemnością możliwości domowych urządzeń do magazynowania wytworzonego prądu elektrycznego. Są to ogniwa wydajne, o bardzo niskim stopniu wytracania energii, i wysokim poziomie rozładowywania. W połączeniu z nowoczesnymi ciągami elektrycznymi, są one w zupełności wystarczające do zasilania osiedli czy małych miast, czy dużych zakładów przemysłowych. Coraz częściej takie elektrownie uzupełniane są również kolektorami słonecznymi, które działają identycznie jak panele słoneczne, choć pobierane światło zamieniają na energię cieplną.

W ten sposób często tworzone są elektrociepłownie, które dostarczają do miejsca docelowego nie tylko prąd elektryczny ale również i ogrzewanie. Dzięki temu, możliwe jest zlikwidowanie wielu nieekologicznych, niewydajnych zakładów, i zastąpienie ich jedną, znacznie bardziej zaawansowaną i wydajną instalacją fotowoltaiczną.